Kontakt

Siedziba firmy

Astra S.A.
ul. Logistyczna 6
05-090 Sękocin Stary

Zobacz na mapie

Dane rejestrowe

ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa
KRS: 0000273624
NIP: 107-000-56-93
REGON: 140805867

Porozmawiajmy

Sekretariat (zapytania ogólne)

Regionalni kierownicy sprzedaży

Wybierz swój region
  • Północno-zachodni Pomorskie, Zachodnio-pomorskie, Kujawsko-pomorskie, Wielkopolskie (część)
  • Południowo-zachodni część wielkopolskiego, lubuskie, dolnośląskie, część opolskiego
  • Centralno-południowy część opolskiego, część małopolskiego, śląskie, łódzkie
  • Północno-wschodni mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
  • Południowo-wschodni lubelskie, podkarpackie, małopolskie, świętokrzyskie, część mazowieckiego

Logistyka

Koordynator d.s logistyki kontraktowej i transportu
Lech Czachor

Magazyn

Kierownik magazynu
Łukasz Kowalski

Wszystkie pola są wymagane.

Michał Ciesielski

Formularz kontaktowy

Kontakt

Wszystkie pola są wymagane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASTRA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Poleczki 23, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego : KRS: 0000273624, NIP: 107-000-56-93, REGON: 140805867 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, aktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Pan Krzysztof Radtke. Z IOD można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@astrapolska.pl. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.