Anulowanie postępowania NR 04/2019/1.2/POPW

10|12|2019

Anulowanie postępowania NR 04/2019/1.2/POPW


Z uwagi na błąd w specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym NR 04/2019/1.2/POPW, zmuszeni jesteśmy odstąpić od podpisania umowy z wybranym wykonawcą, anulować postepowanie oraz ponowić procedurę wyboru wykonawcy wdrożenia modelu biznesowego na terenie Federacji Rosyjskiej.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania: 1.2 Internacjonalizacja MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020